ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 11

14/10/2019 đến 20/10/2019

Năm học 2019-2020

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI - 14/10

10h30

Sinh hoạt Chi bộ Khoa HTTTKT

Toàn thể Đảng Viên

P A.209

Bí thư

BA – 15/10

8h00

Sinh hoạt chuyên môn ngành BA

Toàn thể giảng viên giảng dạy ngành BA

P B105 – innovation

Tổ đào tạo

 

8h30

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Các thành viên Hội đồng theo QĐ số 502/QĐ-CĐCNTT ngày 12/06/2019

Phòng họp

Chủ tịch Hội đồng

 

9h30

Họp Đảng ủy Trường

Như bên

Phòng họp

Bí thư

 

14h00

Họp Ban tổ chức Giải Cầu lông

người giáo viên nhân dân toàn quốc

 “Tranh cup BA SAO” năm 2019

Theo QĐ số 3364/QĐ-ĐHĐN ngày 09/10/2019 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS

Ngô Văn Dưỡng

TƯ – 16/10

8h00

Tiếp cán bộ, viên chức, NLĐ

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

 

8h00

Họp hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện

đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2018 và năm 2017 chưa nghiệm thu của

Cơ quan ĐHĐN

- Theo QĐ số 58/QĐ-QKHCN ngày 27/9/2019 của Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN ĐHĐN;

- Chủ nhiệm các đề tài.

Phòng B0803 Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS

Lê Quang Sơn

 

14h00

Họp chi bộ Khối Hành chính 1,

Tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đ/c Phan Thị Hoàng Oanh

- Toàn thể đảng viên thuộc chi bộ;

- Đ/c Phan Thị Hoàng Oanh.

Phòng họp

Bí thư

 

14h00

Họp Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện

đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2018 và

năm 2017 chưa nghiệm thu của

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật –

Trường Cao đảng Công nghệ thông tin, ĐHĐN

- Theo QĐ số 59/QĐ-QKHCN ngày 27/9/2019 của Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN ĐHĐN;

- Chủ nhiệm các đề tài.

 

Phòng B0803 Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS

Phan Cao Thọ

 

14h30

Họp thẩm định đề án thành lập

Trường Đại học Quốc tế thuộc ĐHĐN

Theo QĐ số 3397/QĐ-ĐHĐN ngày 11/10/2019  của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

15h00

Họp BTV Công đoàn ĐHĐN mở rộng

- BTV Công đoàn ĐHĐN;

- - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

NĂM - 17/10

06h30 - 10h00

Ngày hội Hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2019

- Ban Tổ chức
- Thành Đoàn Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng
- Tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Hội trường

Phó Bí thư ĐTN

 

8h00

Đoàn Kiểm tra số 02 của Bộ GD&ĐT

làm việc với ĐHĐN về công tác tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính,

thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019 và một số lĩnh vực khác

(theo QĐ số 2230/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2019 của Bộ GD&ĐT)

- Đoàn Kiểm tra số 02 của Bộ GD&ĐT;

- ĐHĐN: Giám đốc; PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện lãnh đạo: Ban TCCB, Ban KHTC, Ban CSVC, Ban Thanh tra, VP ĐHĐN, VP Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN;

- Các đơn vị thành viên: Đại diện ban Giám hiệu, Trưởng Phòng TCHC.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Đoàn Kiểm tra số 02 của Bộ GD&ĐT

 

8h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

-  Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Phòng 302 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

 

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng Giám đốc ĐHĐN

Giám đốc ĐHĐN

 

16h00

Họp BCH Đảng bộ ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

SÁU – 18/10

7h30

Hội nghị đại biểu CBVC Trường ĐHSP năm học 2019-2020

- Đại biểu khách mời;

- Theo TB triệu tập số 964/TB-ĐHSP ngày 11/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP.

Phòng 202

Nhà A6

Tr. ĐHSP

Hiệu trưởng

Trường ĐHSP

 

14h00

Họp về đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia tại ĐHĐN

- ĐHĐN: Giám đốc; PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện lãnh đạo các Ban: HTQT, ĐT, CTHSSV, KHTC;

- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN, Trường CĐCNTT, Khoa Y Dược, Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum: Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐT, CTSV,  KH&HTQT.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

BẢY – 19/10

8h00

Diễn đàn “Phòng chống quấy rối tình dục nơi công cộng và bạo lực trong quan hệ hẹn hò”

- Đại diện: Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Hội LHPN thành phố Đà Nẵng;

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; lãnh đạo Ban CTHSSV; đại diện BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;

- Sinh viên được triệu tập theo Công văn số  3387/ĐHĐN-HSSV ngày 11/10/2019 của ĐHĐN;

- Đại biểu khách mời.

Hội trường

41 Lê Duẩn

 

Trung ương

Hội Liên hiệp

Phụ nữ Việt Nam

CN – 20/10

 

 

 

 

 

             

 


 

 

.