Lịch Tuần thứ 03: 20/08/2018 - trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - đại học Đà Nẵng

       

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 03

                                                         20/8/2018 đến 26/8/2018

Năm học 2018-2019

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI –20/8

8h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ có nhu cầu.

VP Công đoàn

Phòng 302

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

 

9h00

Họp Ban Điều hành Dự án ICTentr

-Như bên

Phòng hợp

Hiệu trưởng

 

15h30

Họp BTV Công đoàn ĐHĐN mở rộng

- BTV Công đoàn ĐHĐN;

- Chủ tịch các công đoàn cơ sở.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

 

17h30

Khai giảng và học buổi đầu tiên lớp

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2018

- BTC lớp theo QĐ số 2748/QĐ-ĐHĐN ngày 13/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các giảng viên đã đăng ký tham gia lớp học.

Hội trường

41 Lê Duẩn

BTC lớp học

BA – 21/8

 

 

 

 

 

TƯ – 22/8

7h30

Nhập học sinh viên khoá 2018 –

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

(ngày 22, 23/8/2018)

- BTC nhập học 2018;

- Sinh viên khóa 2018.

Khoa CNTT&TT

Trưởng Ban Tổ chức

 

14h00

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

cấp ĐHĐN năm học 2017-2018

Theo QĐ số 2151/QĐ-ĐHĐN ngày 25/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

(Thầy H.C.Pháp)

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS

 Nguyễn Ngọc Vũ

 

17h00

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

Khối ĐHĐN năm học 2017-2018

Theo QĐ số 2150/QĐ-ĐHĐN ngày 25/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

(Thầy H.C.Pháp)

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS

 Nguyễn Ngọc Vũ

NĂM –23/8

14h00

Tiếp cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức có nhu cầu.

Phòng

Giám đốc ĐHĐN

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00

Buổi báo cáo nội dung tập huấn tại Campuchia, Hy Lạp, Nepal, Mông Cổ

trong khuôn khổ Dự án Hub4Growth

- ĐHĐN: Lãnh đạo và chuyên viên các Ban: HTQT, KHCN&MT, CTHSSV, Trung tâm quan hệ Nhà trường – Doanh nghiệp;

- Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Dự án theo QĐ số 2805/QĐ-ĐHĐN, ngày 16/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Mời:

+ TS. Trần Đình Khôi Quốc: Trưởng Ban ĐT;

+ TS. Phạm Anh Đức: Trưởng Khoa Quản lý Dự án – Trường ĐHBK;

+ TS. Dương Nguyễn Minh Huy: Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHĐN;

Phòng 8014

Khu B

41 Lê Duẩn

Điều phối viên

Dự án Hub4Growth

SÁU - 24/8

7h45

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn

năm học 2017-2018 và

triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Theo Thông báo số 94/TB-CĐĐHĐN ngày 13/8/2018 của Công đoàn ĐHĐN.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

 

8h30

Họp báo cáo công tác triển khai quy hoạch Khu Đô thị ĐHĐN

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Trưởng Ban CBDA;  Ban CSVC (Anh Sáng, Anh Lục); Trung tâm TT&TT (Anh Sơn);

- Các đại biểu mời.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

9h00

 

Lễ khai giảng “Lớp định hướng chuyên khoa phẫu thuật tạo hình  thẩm mỹ”

tại Khoa Y Dược, ĐHĐN

- Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Y Dược;

- Các học viên tham gia “Lớp định hướng chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ”;

- Đại biểu khách mời.

TT Y Khoa

91A Nguyễn Thị Minh Khai, ĐN

Trưởng Khoa

Y Dược

 

14h30

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khoá XII) của Đảng

- Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ trường;

- Các đ/c lãnh đạo đoàn thể, khoa, phòng trực thuộc không phải là đảng viên; 

- Quần chúng ưu tú đang xem xét, theo dõi (do Chi bộ lập DS cử đi).

Phòng họp

Bí thư Đảng uỷ

BẢY - 25/8

 

 

 

 

 

CN - 26/8