ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 47

                                                                     25/6/2018 đến 01/7/2018

Năm học 2017-2018

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 25/6

Từ 24-27/6/2018

Cả ngày

Phối hợp Tổ chức thi THPT quốc gia

năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng

(từ ngày 24/6/2018 đến 27/6/2018)

Theo Thông báo nhiệm vụ của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng.

Theo thông báo nhận nhiệm vụ

Sở GD&ĐT

Tp. Đà Nẵng

BA –26/6

16h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương

năm 2018 cấp ĐHĐN

Theo QĐ số 1874/QĐ-ĐHĐN ngày 06/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN. (Thầy H.C.Pháp)

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Phó GĐ

phụ trách ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

TƯ – 27/6

 

 

 

 

 

NĂM–28/6

9h00 - 11h30

Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Lãnh đạo các Ban: CSVC, KHTC; TCCB, CBDA, VP; Chuyên viên theo dõi dự án của Ban CSVC;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Ban Giám đốc; lãnh đạo Khoa, Phòng; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn TN;

- Các đơn vị xây lắp; cung cấp thiết bị; TVGS, TVTK QLDA: Đại diện Lãnh đạo;

- Đại biểu theo giấy mời.

Cơ sở 1

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Phó GĐ

phụ trách ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

SÁU -29/6

14h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ có nhu cầu

Văn phòng Công đoàn trường

Chủ tịch công đoàn trường

BẢY – 30/6

 

       

CN-01/7