ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 38

                                                                     23/4/2018 đến 29/4/2018

Năm học 2017-2018

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI –23/4

9h30

Lễ trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn và Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

năm 2017 – Đại học Đà Nẵng

- Mời GS. TSKH Bùi Văn Ga – Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước;

- Các Tân Phó Giáo sư năm 2017;

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh, Phó các Văn phòng; Trưởng, Phó: các Ban, các Trung tâm, các Khoa, Viện;

- Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu, Đại diện Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm;

- Các GS, PGS, TS (không có giờ giảng);

- Đại biểu theo giấy mời.

Hội trường

41 Lê Duẩn

- GS. TSKH Bùi Văn Ga - Phó Chủ tịch HĐ Chức danh Giáo sư Nhà nước

- Giám đốc ĐHĐN

 

13h00

Vòng Chung kết cuộc thi Smart Campus tìm kiếm các ý tưởng xây dựng khuôn viên đại học thông minh

- Viện DNIIT: Đại diện lãnh đạo;

- Trường ĐHBK: Đại diện BGH, Lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT. Lãnh đạo các khoa CNTT, Điện, Điện tử - Viễn thông, FAST;

- Sinh viên, giảng viên tham gia cuộc thi;

- Khách mời, đại biểu theo giấy mời.

Hội trường E

Tr. ĐHBK

Viện DNIIT

Đại diện BGH

Trường ĐHBK

 

10h30

Họp Công đoàn bộ phận Khối Hành chính 1

Toàn thể công đoàn viên khối Hành chính 1

 

Phòng họp

Chủ tịch CĐBP

 

14h00

Hội ý Ban Giám đốc

Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

BA –24/4

9h00

Hội thảo Khoa học

 “Khuếch trương kết quả đề án AUF:

Hợp tác khoa học và sáng tạo”

- Viện DNIIT: Đại diện lãnh đạo;

- Trường ĐHBK: Đại diện BGH, Lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT. Lãnh đạo các khoa CNTT, Điện, Điện tử - Viễn thông, FAST;

- Khách mời, đại biểu theo giấy mời.

Hội trường E

Tr. ĐHBK

Viện DNIIT

Đại diện BGH

Trường ĐHBK

 

9h30

Đại học Côte d’Azur, CH Pháp và

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)

làm việc tại Viện DNIIT

- Viện DNIIT: Đại diện lãnh đạo;

- Các sinh viên, giảng viên được mời.

Phòng 602-604

Khu B

41 Lê Duẩn

Viện DNIIT

 

10h00

Họp hội đồng xét duyệt việc sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo của Trường CĐ CNTT

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 170/QĐ-CĐCNTT của Hiệu trưởng Trường CĐ CNTT

Phòng họp

Chủ tịch Hội đồng

 

14h30

Chung kết giải bóng đá sinh viên "IT CUP 2018"

- BTC, các đội bóng vào chung kết, cổ động  viên

- Cán bộ, giảng viên quan tâm

Sân bóng trường CĐ CNTT

Trưởng ban

BTC giải đấu

 

15h00

Lễ ký kết MOU hợp tác Smart Campus

- Viện DNIIT: Đại diện lãnh đạo;

- Trường ĐHBK: Đại diện BGH, Lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT;

- Khách mời, đại biểu theo giấy mời.

Hội trường E

Tr. ĐHBK

Viện DNIIT

Đại diện BGH

Trường ĐHBK

 

15h30

Lễ trao giải thưởng Smart Campus

- Viện DNIIT: Đại diện lãnh đạo;

- Trường ĐHBK: Đại diện BGH, Lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT;

- Sinh viên, giảng viên tham gia cuộc thi;

- Khách mời, đại biểu theo giấy mời.

Hội trường E

Tr. ĐHBK

Viện DNIIT

Đại diện BGH

Trường ĐHBK

 

16h30

Lễ Bế mạc giải bóng đá sinh viên "IT CUP 2018"

- Đại biểu khách mời

- BTC, các đội bóng

- Cán bộ, giảng viên quan tâm

Sân bóng trường CĐ CNTT

Trưởng ban

BTC giải đấu

TƯ – 25/4

 

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

     

NĂM–26/4

8h00

Họp liên tịch giữa BTV Đảng ủy ĐHĐN với BTV Đoàn Thanh niên ĐHĐN

- Như bên;

- Mời đồng chí Nguyễn Đức Tiến, ĐUV Đảng ủy ĐHĐN phụ trách công tác Đoàn, HSSV.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

9h00

Họp Liên tịch giữa BTV Đảng ủy ĐHĐN với BTV Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

10h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

NĂM–26/4

15h30

Lễ Tổng kết và trao giải

 Kỳ thi Sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2018

 

- ĐHĐN: Ban Giám đốc ĐHĐN; Ban CTHSSV;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu; Lãnh đạo Phòng CTSV;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Khoa CNTT và TT, Viện NC&ĐT Việt Anh: Đại diện lãnh đạo đơn vị; Lãnh đạo Phòng CTSV (hoặc cán bộ phụ trách CTSV);

- BTC Kỳ thi theo QĐ số 374/QĐ-ĐHĐN ngày 30/01/2018 của ĐHĐN;

- Đại biểu có giấy mời;

- Sinh viên đạt giải và sinh viên được triệu tập theo Công văn số 1247/ĐHĐN-HSSV ngày 19/4/2018 của ĐHĐN.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

 

SÁU -27/4

8h00

Lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 

CBVC của các đơn vị đã đăng ký theo Công văn số: 1179/ĐHĐN-VP ngày 13/4/2018 của Giám đốc ĐHĐN. (BĐ. Hiển, NV. Hưng, NX. Pha)

Hội trường

41 Lê Duẩn

Sở Cảnh sát PCCC

TP. Đà Nẵng

 

8h00

Họp giao ban công tác Đoàn và

phong trào thanh niên khối trường học

thành phố Đà Nẵng năm 2018

- Đại diện BTV Thành Đoàn;

- Đại diện BTV Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố;

- Thường trực Đoàn Đại học Đà Nẵng.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Phó Bí thư

Thành Đoàn Đà Nẵng

 

15h00

Giới thiệu mô hình đánh giá thành tích

cán bộ, viên chức, giảng viên theo KPI (Key performance indicators)

- ĐHĐN: Giám đốc; Lãnh đạo và chuyên viên Ban TCCB;

- Các CSGDĐHTV: đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng TCHC; các chuyên viên Phòng TCHC có quan tâm;

- Đại diện lãnh đạo: các Khoa trực thuộc, Viện, Phân hiệu;

- PGS. TS. Phạm Văn Tuấn – Trường ĐHBK.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

16h00

Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với

Khoa Đào tạo Quốc tế về kế hoạch công tác năm 2018

ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ; đại diện lãnh đạo các Ban: KHTC, ĐT, TCCB, VP, CSVC, Khoa ĐTQT.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS

Nguyễn Ngọc Vũ

BẢY – 28/4

06h00

Lễ xuất quân "Hành trình về Nguồn - Đền ơn đáp nghĩa" 2018

- BTV Đoàn trường

- BTC hành trình

- Tình nguyện viên

Sân trường

CĐ CNTT

Phó bí thư ĐTN

CN-29/4