ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 12

                                                                 22/10/2018 đến 28/10/2018

Năm học 2018-2019

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 22/10

14h00

Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức,

cá nhân chủ trì đề tài khoa học và

công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ

 năm 2019 ngành Kinh tế

- Theo QĐ số 3533/QĐ-ĐHĐN ngày 15/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm các đề tài đăng ký theo ngành Kinh tế.

Phòng 8014

 Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

GS.TS

Trương Bá Thanh

BA – 23/10

 

       

TƯ – 24/10

15h30

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN

đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: “Đặc trưng lượt lời của nguời học tiếng Pháp trong cuộc thoại không có người bản ngữ: Phân tích các yếu tố ngôn ngữ và phi ngôn ngữ”,

Mã số: B2016-ĐN05-06,

- Theo QĐ số 27/QĐ-QKHCN, ngày 28/9/2018 của Giám đốc Quỹ KHCN ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009 Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS

Dương Quốc Cường

 

NĂM–25/10

10h00

Họp Hội đồng xét, đề nghị khen thưởng

quá trình cống hiến đợt 2 năm 2018

Thành viên Hội đồng theo Quyết định.

Phòng họp 1

 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

10h30

Tiếp đón và làm việc với Công ty Carters De Việt Nam (Nhật Bản) về tuyển dụng sinh viên

- Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng, ĐT&NCKH, Khoa CNTT, Tổ HTQT

- Đại diện Công ty Carters De Việt Nam (Nhật Bản)

Phòng họp

 Hiệu trưởng

 

13h00

Buổi phỏng vấn trực tiếp của

Trường Đại học Quốc gia Trung ương (NCU) Đài Loan với các ứng viên sau đại học

- ĐHĐN: Ban HTQT;

- Giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Phòng 8009

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

14h00

Chung kết khu vực miền Trung

các Video clip tham dự cuộc thi Olympic

Tiếng Anh Chuyên toàn quôc -  E4US Contest

- Thường trực Đoàn Thanh niên ĐHĐN;

- Ban Giám khảo cuộc thi theo QĐ số 27QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 5/1/2018.

Phòng họp 1

 Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN

 

15h00

Tiếp đoàn Trường Đại học Quốc gia Trung ương (NCU), Đài Loan

- ĐHĐN: Đại diện Lãnh đạo các Ban: HTQT, KHCN&MT;

- Trường CĐCNTT: Đại diện Lãnh đạo: Tổ HTQT, Khoa CNTT;

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

SÁU – 26/10

8h30

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường CĐ Công nghệ Thông tin năm 2018

- Toàn thể CBCCVC Trường CĐCNTT và Khoa CNTT&TT;

- Đại biểu theo giấy mời.

Hội trường

Tr. CĐCNTT

Hiệu trưởng

Trường CĐCNTT

 

14h00

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2018

- Khách mời;

- Toàn thể CB-CC-VC nhà trường;

Hội trường B Tr. ĐHSPKT

Hiệu trưởng

Trường ĐHSPKT

 

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH khóa 38

Theo QĐ số 3034/QĐ-ĐHĐN ngày 07/9/2018 của Giám đốc ĐHĐN. 

Phòng họp 1

 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

BẢY – 27/10

7h30-21h00

Ngày hội "Sinh viên IT - Đón chào năm học mới 2018 - 2019"

- Đại biểu khách mời

- BTC ngày hội

- Toàn bộ đoàn viên, sinh viên của Trường CĐ CNTT và Khoa CNTT&TT

Khuôn viên Khoa CNTT và Truyền thông

BTC ngày hội

8h00

Tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ

 công tác sinh viên năm 2018

- BTC lớp theo QĐ số 3541/QĐ-ĐHĐN ngày 16/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cán bộ, viên chức được các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc cử đi học

(Cô LHN.Thảo, NL.Tuyết, NTK.MY, thầy HV.Nghĩa)

Hội trường 41 Lê Duẩn

BTC lớp học

 

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN

của NCS Mai Thị Đoan Thanh,

Ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa,

Mã số: 62.52.02.16

- Theo QĐ số 3171/QĐ-ĐHĐN, ngày 19/9/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

GS.TS

 Nguyễn Doãn Phước

CN – 28/10

8h00-10h40

Họp Hội đồng

kiểm định chất lượng giáo dục

Theo QĐ số 10/QĐ-CEA.UD ngày 25/10/2015 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD.

Phòng họp 1

 Khu A

41 Lê Duẩn

PGS.TS

 Đoàn Quang Vinh

 

Cả ngày

Chung kết khu vực cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên năm 2018

- Thường trực Đoàn TN, Hội Sinh viên ĐHĐN;

- BTC cuộc thi theo QĐ số 26QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 21/9/2018;

- Thí sinh tham gia dự thi;

- Đại biểu theo giấy mời.

Tr. ĐHKT

BTC Cuộc thi