ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 19

                                                                 10/12/2018 đến 16/12/2018

Năm học 2018-2019

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI –10/12

8h00

Hội nghị góp ý Dự thảo Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2018

- Đại diện Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể ĐHĐN;

- CBVC Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN;

- Bí thư hoặc Phó bí thư Đảng ủy cơ sở;

- Đảng ủy viên phụ trách VP Đảng ủy cơ sở và chuyên viên VP Đảng ủy cơ sở.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Đ/c Ngô Văn Dưỡng Ủy viên BTV

Đảng ủy ĐHĐN

 

9h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu năng giao thức định tuyến trên mạng tùy biến di động”, mã số: B2016-DNA-46-TT

- Theo QĐ số 4257/QĐ-ĐHĐN, ngày 06/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

 

10h00

Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT

 nhiệm kỳ 2017-2022

- ĐHĐN: Đảng ủy, Ban Giám đốc; đại diện lãnh đạo: các Văn phòng, các Ban chức năng; Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN, Bí thư ĐTN ĐHĐN, Chủ tịch Hội CCB ĐHĐN; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ĐHĐN;

- Trường ĐHSPKT: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường Trường ĐHSPKT; BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường;  Toàn thể CBVC trường;

- Các đại biểu khách mời.

Hội trường Tr. ĐHSPKT

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00

Giao ban Cơ quan ĐHĐN

(Quý IV năm 2018)

- Ban Giám đốc ĐHĐN; Chánh, Phó các VP; Trưởng, Phó các Ban; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc (Viện, Trung tâm, Khoa);  Chủ tịch Công đoàn CQ, Bí thư ĐTN CQ; Chủ tịch Hội CCB CQ ĐHĐN; Trưởng  Ban TTND CQ ĐHĐN; Kế toán trưởng ĐHĐN;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc;

- Mời: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN ĐHĐN dự.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00

Họp công khai tài sản, thu nhập Khối HC2

-Toàn thể CBVC và NLĐ Khối HC2

Phòng họp

Trưởng phòng ĐT&NCKH

 

16h00

Họp Ban Thanh tra nhân dân ĐHĐN

nhiệm kỳ 2016-2018

- Ban Thanh tra nhân dân ĐHĐN;

- Mời Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN.

Phòng 8014 Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban

Thanh tra nhân dân ĐHĐN

 

16h00

Họp Hội đồng xét thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong

 danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2017

Theo QĐ số 4177/QĐ-ĐHĐN, ngày 29/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng 8009

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

GS.TS

Trần Văn Nam

BA – 11/12

 

 

 

 

 

TƯ – 12/12

14h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương đợt 2

năm 2018 cho Khối Cơ quan và

các đơn vị trực thuộc ĐHĐN

Theo QĐ số 4058/QĐ-ĐHĐN ngày 22/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN

 

16h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương đợt 2

năm 2018 cấp ĐHĐN

Theo QĐ số 4059/QĐ-ĐHĐN ngày 22/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN

 

16h00

Họp Tổ thường trực xây dựng đề án

tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

Theo QĐ số 4200/QĐ-ĐHĐN, ngày 03/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Thầy N.V.Bình

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban ĐT

NĂM–13/12

7h45

Hội nghị đại biểu CBCCVC Đại học Đà Nẵng

năm 2018.

Theo thông báo số 4113/TB-ĐHĐN ngày 26/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Thầy H.C.Pháp, Thầy C.X.Tuấn, Thầy T.Đ.Sơn, Thầy N.V.Bình, Cô N.L.Giang, Thầy N.V.Hưng

Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH

khóa 38 đợt bổ sung

Theo QĐ số 3034/QĐ-ĐHĐN ngày 07/9/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

Giám đốc ĐHĐN

 

16h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ: “Nghiên cứu giải pháp và xây dựng hệ thống tạo nguồn tài nguyên lớn và đồng nhất phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên”, mã số: B2017-DNA-12 (CNTT-01)

- Theo QĐ số 4264/QĐ-ĐHĐN, ngày 06/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8.009

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS

Nguyễn Lê Hùng

SÁU –14/12

 

 

 

 

 

BẢY – 15/12

7h30

Khai mạc Giải Thể thao Cụm tự vệ

 Khối Hành chính sự nghiệp lần thứ I

năm 2018

- Bộ Chỉ huy quân sự Tp Đà Nẵng;

- Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị thuộc Cụm Khối Hành chính sự nghiệp;

- Ban Chỉ huy quân sự ĐHĐN;

- Trung đội trưởng các đơn vị tự vệ ĐHĐN;

- Các vận động viên;

- Đại biểu khách mời.

Trung tâm

Thể thao ĐHĐN

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN

 

8h00

UBND tỉnh Kon Tum và ĐHĐN ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

- ĐHĐN: Giám đốc, đại diện Lãnh đạo: Văn phòng  Ban KHCN&MT, Ban ĐT, Ban CTHSSV;

- Trường ĐHSPKT:  Hiệu trưởng;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc, Lãnh đạo: các Phòng, Khoa;

- UBND tỉnh Kon Tum: Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ban, ngành;

- Mời TS. Cao Xuân Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường CĐCNTT.

Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum

Chủ tịch UBND

tỉnh Kon Tum

CN – 16/12