ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT-HÀN

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 35

30/3/2020 đến 05/4/2020

Năm học 2019-2020

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 30/3

8h00

Trao tặng giấy khen của

Giám đốc ĐHĐN cho tập thể

Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa về hệ thống Robot ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- ĐHĐN: Giám đốc, PGS Lê Quang Sơn, Chánh VP, Trưởng các Ban: TCCB, KHCN&MT; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT;

- - Trường ĐHBK: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng KHCN&HTQT; BCN Khoa Cơ khí.

Phòng họp 1

 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

8h30

Hội ý Ban Giám đốc ĐHĐN

- Như bên;

- Mời: Chánh VP ĐHĐN; Trưởng Ban TT&PC.

Phòng họp 1

 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

10h00

Họp Đảng ủy Trường để thông qua đề cương chi tiết và chỉ tiêu Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCNTT& TT Việt - Hàn

Đảng ủy cơ sở

Phòng họp lãnh đạo

Bí thư Đảng ủy

 

10h45

Họp Tiểu ban Văn kiện và Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

Như bên

Phòng họp A104

Trưởng Tiểu ban
Văn kiện

 

14h00

Họp góp ý Dự thảo “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn”

- ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Trưởng các Ban: TCCB, KHTC, ĐT, ĐBCLGD, CSVC, TT&PC;

- Trường Đại học CNTT&TT Việt-Hàn: Quyền Hiệu trưởng

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

BA – 31/3

8h00

Họp bàn về các quy định đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo từ xa/trực tuyến tại ĐHĐN

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Đại diện lãnh đạo các Ban: ĐT, ĐBCLGD;

- Các đơn vị thành viên: Đại diện BGH, Đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐT, KT&ĐBCLGD;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y-Dược: Đại diện BGĐ/Lãnh đạo Khoa; Đại diện lãnh đạo các Phòng/tổ Đào tạo, KT&ĐBCLGD;

- Trung tâm ĐTTX: Đại diện BGĐ.

Họp trực tuyến

(phần mềm TranS/Zoom)

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS

 Lê Quang Sơn

 

14h00

Họp Hội đồng thẩm định Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Phát triển Phần mềm

Theo QĐ số 991/QĐ-ĐHĐN ngày 23/3/2020 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS. TS

Ngô Văn Dưỡng

TƯ – 01/4

16h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

Đại học ngành Ngôn ngữ Anh Đào tạo từ xa

 Theo QĐ số 947/QĐ-ĐHĐN ngày 18/3/2020 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng A207

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS

Lê Thành Bắc

NĂM– 02/4

 

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

 

 

 

SÁU – 03/4

8h30

Giao ban Cơ quan ĐHĐN

Quý I/2020

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh, Phó các VP; Trưởng, Phó các Ban; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc (Viện, Trung tâm, Khoa);  Chủ tịch Công đoàn CQ, Bí thư ĐTN CQ; Chủ tịch Hội CCB CQ ĐHĐN; Trưởng  Ban TTND CQ ĐHĐN. Kế toán trưởng ĐHĐN; Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc;

- Mời: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN ĐHĐN dự.

Trực tuyến

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00

Báo cáo nội dung đầu tư (phần giải pháp và thiết bị) tại Khu Công nghệ cao Technopole và Không gian sáng tạo thuộc Hợp phần 2 – Dự án vốn vay WB

- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Đại diện lãnh đạo: VP; Ban KHTC; Ban CSVC; Ban CBDA.

- Mời Đ/c Huỳnh Công Pháp (Q.Hiệu trưởng Tr.ĐHCNTT&TT Việt - Hàn); Đ/c Lê Viết Nho (Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Y Dược) và Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hương (Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt Anh)

(Ban CSVC chuẩn bị báo cáo)

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

BẢY – 05/4

 

 

 

 

 

CN – 06/4