ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 25

20/01/2020 đến 26/01/2020

Năm học 2019-2020

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 20/01

9h00

Tiếp và thảo luận với đoàn lãnh đạo Viện Khoa học Châu Á (AIS), Campuchia về việc ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác

- ĐHĐN: PGĐ. Lê Quang Sơn; Trưởng các Ban: HTQT, ĐT,  CTHSSV;

- Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo Khoa; Tổ KH&HTQT; Tổ ĐT và Tổ CTSV.

Phòng 0805

Khu B

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Lê Quang Sơn

 

14h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2

Khu A
41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

BA – 21/01

 

 

 

 

 

TƯ – 22/01

 

 

 

 

 

NĂM– 23/01

NGHỈ TẾT CANH TÝ - 2020

-   

 

 

SÁU – 24/01

 

 

 

BẢY – 25/01

 

 

 

CN – 26/01

 

 

 

             

 


 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 26

27/01/2020 đến 02/02/2020

Năm học 2019-2020

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 27/01

NGHỈ TẾT CANH TÝ - 2020

 

 

 

BA – 28/01

 

 

 

TƯ – 29/01

 

 

 

NĂM– 30/01

8h30

Gặp mặt đầu Xuân Canh Tý - 2020

và vinh danh Tân Phó Giáo sư, Tân Tiến sĩ năm 2019

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội CCB; Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức; Trưởng Chi hội Nữ Trí thức; Chánh, Phó các Văn phòng; Trưởng, Phó các Ban; Trưởng, Phó các Khoa trực thuộc; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm; Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt – Anh; Kế toán trưởng;

- Các đơn vị thành viên, Cơ quan ĐHĐN, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum:Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc Phân hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội CCB;

-  - Các Tân Phó Giáo sư, Tân Tiến sĩ năm 2019 (theo Giấy mời);

-  - Theo CV số 125/ĐHĐN-VP ngày 17/01/2020 của ĐHĐN.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

SÁU – 31/01

 

 

 

 

 

BẢY – 01/02

 

 

 

 

 

CN – 02/02