ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT-HÀN

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 43

25/5/2020 đến 31/5/2020

Năm học 2019-2020

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 25/5

8h30

Gặp mặt và làm việc với Tổ cơ bản Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

Q. Hiệu trưởng,

-PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Trần Thế Sơn,

- Đại diện Phòng Tổ chức – Hành chính (TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt, ThS. Trịnh Trung Hải)

- Toàn thể CBVC Tổ Cơ bản theo danh sách dự kiến.

 

Hội trường A

Khu V

 

Q. Hiệu trưởng

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

 

 

9h15

Gặp mặt và làm việc với Khoa Kinh tế số và Thương Mại điện tử Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

Q. Hiệu trưởng,

-PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Trần Thế Sơn,

- Đại diện Phòng Tổ chức – Hành chính (TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt, ThS. Trịnh Trung Hải)

- Toàn thể CBVC Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử theo danh sách dự kiến.

 

Hội trường A

Khu V

 

Q. Hiệu trưởng

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

 

 

10h00

Gặp mặt và làm việc với Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử Trường ĐH CNTT&TT
Việt - Hàn

Q. Hiệu trưởng,

-PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Trần Thế Sơn,

- Đại diện Phòng Tổ chức – Hành chính (TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt, ThS. Trịnh Trung Hải)

- Toàn thể CBVC Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử theo danh sách dự kiến.

 

Hội trường A

Khu V

 

Q. Hiệu trưởng

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

 

 

10h45

Gặp mặt và làm việc với Khoa Khoa học máy tính Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

Q. Hiệu trưởng,

-PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Trần Thế Sơn,

- Đại diện Phòng Tổ chức – Hành chính (TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt, ThS. Trịnh Trung Hải)

- Toàn thể CBVC Khoa Khoa học máy tính theo danh sách dự kiến.

 

Hội trường A

Khu V

 

Q. Hiệu trưởng

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

 

 

14h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ có nhu cầu.

VP Công đoànP.A107

(Khu V)

Chủ tịch Công đoàn trường

 

14h30

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu sản phẩm ứng dụng của đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng: 

Mã số đề tài: B2017-ĐN07-01

 

Theo QĐ số 99/QĐ-ĐHVH ngày 22/05/2020 của Q. Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Khách mời, các cá nhân có quan tâm.

 

Phòng họp A104

(Khu V)

Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

BA – 26/5

8h00

Cả ngày

 

Tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chất lượng giáo dục

Trường Đại học Tây Nguyên

Theo QĐ số 52/QĐ-CEA.UD ngày 07/4/2020 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD -ĐHĐN

Trường ĐH Tây Nguyên

Trưởng đoàn

GS.TS

Trần Văn Nam

 

8h30

Gặp mặt và làm việc với Khối Hành chính 1 (Các phòng: Tổ chức – Hành chính, Cơ sở vật chất, Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra – Pháp chế; TT Quản trị và Phát triển CNTT, TT Học liệu và Truyền thông, VP Đảng-Công đoàn)thuộc Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

Q. Hiệu trưởng,

-PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Trần Thế Sơn,

- Đại diện Phòng Tổ chức – Hành chính (TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt, ThS. Trịnh Trung Hải)

- Toàn thể CBVC Khối Hành chính 1 theo danh sách dự kiến.

 

Hội trường A

Khu V

 

Q. Hiệu trưởng

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

 

 

9h30

Gặp mặt và làm việc với Khối Hành chính 2 (Các phòng: Đào tạo, Khoa học CN - Hợp tác Quốc tế, Khảo thí – ĐBCLGD, Phòng Công tác Sinh viên,  TT Ngoại ngữ tin học, Tổ Quản lý KTX - Phục vụ cộng đồng) thuộc Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

Q. Hiệu trưởng,

-PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Trần Thế Sơn,

- Đại diện Phòng Tổ chức – Hành chính (TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt, ThS. Trịnh Trung Hải)

- Toàn thể CBVC Khối Hành chính 2 theo danh sách dự kiến.

 

Hội trường A

Khu V

 

Q. Hiệu trưởng

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

 

 

10h30

Họp Ban chấp hành Công đoàn trường

- Ban chấp hành Công đoàn trường;

- Mời đồng chí Nguyễn Văn Hưng (Bí thư Đoàn Trường), đồng chí Vũ Thị Tuyết Mai (Kế toán CĐ)

Phòng họp A104 (Khu V)

Chủ tịch Công đoàn trường

 

 

15h30

Họp Đảng ủy Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

Như bên

Hội trường A

Khu V

 

Q. Hiệu trưởng

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

 

TƯ – 27/5

8h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ.

VP Công đoàn

P. 302- Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

 

10h00
(Bổ sung)

Làm việc với Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Q. Hiệu trưởng,

- TS. Trần Thế Sơn

- Nguyễn Hải, Ngô Viết Phương, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Thị Kim Ngọc;

- Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo ngoài nước, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội

 

Phòng họp tầng 3, khu nhà xanh

(Khu K)

Q. Hiệu trưởng

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

 

 

10h00

Họp BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lâm thời Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn

- UV BCH đoàn trường

 

Phòng họp A104 (Khu V)

Bí thư ĐTN

 

11h00

Họp bí thư các Chi đoàn, Chủ nhiệm các CLB, Đội nhóm

- UV BCH đoàn trường

- Bí thư các chi đoàn, Chủ nhiệm các CLB, Đội nhóm

 

Phòng họp A104 (Khu V)

Bí thư ĐTN

NĂM– 28/5

9h00

Giao ban HTQT

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Ban TCCB, Ban ĐT, Ban CTHSSV;

- Các đơn vị thành viên: Đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Viện trưởng; Trưởng Phòng KH&HTQT;

- Viện DNIIT, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Khoa ĐTQT: Đại diện: Lãnh đạo, bộ phận HTQT.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Lê Quang Sơn

 

15h00

Họp giao ban công tác thi đua, khen thưởng

 - ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc; Ban TCCB: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng;

-  Các đơn vị thành viên, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Lê Thành Bắc

 

16h00

Tiếp Đại sứ quán Nhật Bản

ĐHĐN: Ban HTQT.

Phòng 0805

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

SÁU – 29/5

8h00

Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm 2020 Phiên họp thứ 7

Theo QĐ số 1529/QĐ-ĐHĐN ngày 11/5/2020 của Giám đốc ĐHĐN. (Q. Hiệu trưởng PGS.TS. Huỳnh Công Pháp)

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

Giám đốc ĐHĐN

 

15h30

Họp Hội đồng trường lâm thời Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

Thành viên Hội đồng trường lâm thời VKU

Phòng họp A104 Khu V

Chủ tịch
Hội đồng trường

BẢY – 30/5

9h00
(Bổ sung)

Thẩm định điều kiện thực tế cấp phép hoạt động Đào tạo của Trường Đại học CNTT&TT Việt-Hàn

- Đoàn thẩm định Bộ GDĐT;

- Hiệu trưởng;

- Các CBVC theo triệu tập.

Phòng họp tầng 3

(Khu K – Khu hiệu bộ)

Trưởng đoàn thẩm định Bộ GDĐT
Hiệu trưởng

CN – 31/5

17h00-18h30

 

Ngày hội thiếu nhi VKU năm 2020

- BCH Công đoàn trường;

- Toàn thể con CBVC, NLĐ của trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn và Khoa CNTT&TT

 

Khuôn viên

Khu K Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn

Chủ tịch Công đoàn